วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 4 แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

นำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลทาง IT
โดยใช้
www.keepvid.com และ
www.mediaconverter.org

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น